Petra Novotná

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o výklad § 12 zákona o pedagogických pracovnících v mém případě. Mám vystudované učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ. Jsem oprávněna kvalifikovaně učit AJ na SŠ? Pokud ne, jaké jsou podmínky pro splnění kvalifikace?

Druhý dotaz z téhož soudku: Jak by se na moji kvalifikaci nahlíželo v případě mého vyučování na víceletém gymnáziu, pokud bych vyučovala nižší i vyšší ročníky? Musela bych si i v tomto případě rozšiřovat kvalifikaci pro SŠ?

Předem velmi děkuji za Vaši laskavou odpověď.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Petra Novotná

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikovanost učitele AJ', zaslané '14.06.2020 17:57:08' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXKTAU

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

dle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
získává učitel střední školy odbornou kvalifikaci podle § 12 jen pro výuku
cizího jazyka. Dle § 12 písm. a) uvedeného zákona se získává kvalifikace
vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu
učitelů příslušných cizích jazyků. Jestliže jste absolvovala studijní obor
Učitelství AJ pro 2. stupeň ZŠ, získala jste odbornou kvalifikaci k výuce
cizího (anglického) jazyka, a to na 2. stupni základní školy i na střední
škole (na nižším i vyšším stupni gymnázia).  

 

S pozdravem

 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​