Kvalifikovanost

Dotaz byl úspěšný.

lenka machova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem absolventkou studia pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči na Pedagogické fakultě University Karlovy . Mám státní zkoušku z pedagogiky, psychologie, logopedie a etopedie. Mohu učit na běžné základní škole, nebo si musím dodělat studium učitelství pro 1. stupeň?
Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Lenka Machová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikovanost', zaslané '02.06.2014 12:13:24' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XGYGS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Fridrichová Marie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

 

Vážená paní Machová,

pokud jste absolvovala   magisterský studijním obor Učitelství pro školy
pro mládež vyžadující zvláštní péči, získala jste podle vyhlášky č.
139/1997 Sb. kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ a s ohledem na
ustanovení § 30 zákona č. 563/204 Sb. jste i nadále posuzovaná jako
kvalifikovaná učitelka 1. st. běžné ZŠ.

Jestliže jste absolvovala  obor Vychovatelství pro školy pro mládež
vyžadující zvláštní péči kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ jste
nezískala.  

Pokud bude schválena novela zákona č. 563/2004 Sb. ve znění předkládaném
MŠMT, budete moci kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ získat vzděláním
v programu celoživotního vzdělávání  na VŠ.

S pozdravem

------------------------------------------

Mgr. Marie Fridrichová

oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků

 

[1]cid:image001.jpg@01CF079A.93CA2410

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 674

e-mail: [2][email address]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

[4]http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zn...

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. mailto:[email address]
3. http://www.msmt.cz/
4. http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zn...