Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlaďka Velichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vychovatele ve školní družině

Čekáme, až si Vlaďka Velichová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vlaďka Velichová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření (stanovisko).
Zda absolvent bakalářského studijního programu B 7507 Specializace v pedagogice ve studijním oboru 7507RO35 Sociálně pedagogická asistence splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vychovatele ve školní družině.
Studium absolvováno na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

Děkuji za Vaše stanovisko
Velichová Vlaďka

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikační
předpoklady pro výkon činnosti vychovatele ve školní družině', zaslané
'05.05.2022 21:57:50' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o
výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této
zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na
tento odkaz : [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXEVHW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

absolventka tohoto studijního programu získala kvalifikaci vychovatele
školní družiny, pedagoga volného času a asistenta pedagoga.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vlaďka Velichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.