Dana Černíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření (stanovisko).
Zda absolvent bakalářského studijního programu Učitelství praktické přípravy v bakalářském studiu splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vychovatele ve školní družině. Státní zkoušky jsou z Didaktiky odborného výcviku, Pedagogika pro učitele praktické přípravy a Psychologie pro učitele praktické přípravy.
Studium absolvováno na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad Váhom.

Děkuji za Vaše stanovisko.

S přátelským pozdravem Dana Černíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikační
předpoklad pro výkon činnosti vychovatelka ve ŠD', zaslané '01.03.2024
13:55:14' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou
přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích
kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro
otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader,
kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz
: [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXBQTK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

 

Vážená paní,

Jedná se o studium na zahraniční vysoké škole, tudíž informace o získané
kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo školství Slovenské republiky.

Studiem na zahraniční vysoké škole nelze získat kvalifikaci přímo, ale až
na základě rozhodnutí MŠMT o uznání odborné kvalifikace. (platí pro
studium absolvované v zahraničí po 1.5.2004).

Podrobnosti o řízení jsou uvedeny na webových stránkách MŠMT:

[1]https://www.msmt.cz/vzdelavani/zadost-o-...

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [2][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[3]www.msmt.cz

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Dana Černíková

# Datum narození:  1970-06-07

# Adresa: 756 22 Hošťálková 380

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

obracím se na Vás s žádostí o Vaše vyjádření (stanovisko).

Zda absolvent bakalářského studijního programu Učitelství praktické
přípravy v bakalářském studiu splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon
činnosti vychovatele ve školní družině. Státní zkoušky jsou z Didaktiky
odborného výcviku, Pedagogika pro učitele praktické přípravy a Psychologie
pro učitele praktické přípravy.

Studium absolvováno na Dubnickém technologickém institutu v Dubnici nad
Váhom.

 

Děkuji za Vaše stanovisko.

 

S přátelským pozdravem Dana Černíková

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[4][FOI #9709 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[5]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [6]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

1/3/2024

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[7]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. https://www.msmt.cz/vzdelavani/zadost-o-...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/
4. mailto:[FOI #9709 e-mail] ??
5. http://www.informaceprovsechny.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/
7. https://infoprovsechny.cz/help/officers