Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych Vás poprosila o Vaše stanovisko. Vystudovala jsem VOŠ sociální práce a sociální pedagogika. Mohu pracovat jako vychovatel na ZŠ, případně na ZŠ speciální nebo jako učitelka MŠ. Mimo jiné jsem absolvovala i vzdělávací program pedagogického asistenta. Děkuji za odpověď. Přeji krásné a klidné dny.

S přátelským pozdravem,

Alena

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikační
požadavky pro práci vychovatele.', zaslané '02.06.2020 14:24:58' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXJZNL

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

VOŠ obor sociální práce a sociální pedagogika má na diplomu uvedeno
zaměření. Jestliže máte zaměření na sociální pedagogiku, získala jste
kvalifikaci vychovatele školní družiny, pedagoga volného času a asistenta
pedagoga. Vychovatel školní družiny může působit jak na běžné škole, tak
na škole speciální. Kvalifikaci učitele MŠ jste nezískala. Můžete ji
získat zkráceným studiem Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední
pedagogické škole (dvouleté studium).  Pokud je na diplomu uvedeno
zaměření na sociální práci, potom kvalifikaci vychovatele nezískáváte.

Pro podrobnější posouzení Vaší kvalifikace přímo dle diplomu můžete zaslat
dotaz a naskenovaný diplom na adresu [1]Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail].

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. mailto:Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]