Kvalifikace vychovatelky ŠD

Jana Broučková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro novou korespondenci. Pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen, kontaktujte nás.

Dotaz byl úspěšný.

Jana Broučková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
jsem abslolventkou SPgŠ obor vychovatelství (maturita v r. 1986), mám 18 let odborné praxe. Musím mít jako vychovatelka ve školní družině ještě vyšší odborné vzdělání?

S přátelským pozdravem,

Jana Broučková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
vychovatelky ŠD', zaslané '09.01.2020 18:16:03' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXXKSV

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace vychovatele je upravena v § 16 tohoto
zákona. Dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona o pedagogických
pracovnících získává vychovatel odbornou kvalifikaci středním vzděláním s
maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu střední školy
v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů nebo pedagogů volného
času. Absolvováním oboru vzdělání Vychovatelství na střední pedagogické
škole jste odbornou kvalifikaci vychovatele získala.   

 

S pozdravem

 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy