Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marie Čadková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace (uznání, vyjímka)

Čekáme, až si Marie Čadková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Marie Čadková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc. V polovině měsíce dubna 2014 mi sdělil můj nadřízený, že nemám odpovídající kvalifikaci pro výkon mé funkce a že musím od 1.9. 2014 začít studovat, jinak mi dají okamžitou výpověď z pracovního poměru. Je mi 50 let, vystudovala jsem gymnázium (maturita v r. 1982). Po maturitě jsem cca 2 roky pracovala jako družinářka na ZŠ. Od r. 1986 - 1991 a 1999 až dosud pracuji jako sociální pracovnice v dětském domově (po celou dobu ve stejném DD). Po celou dobu prac. poměru mě nikdy vedení neuporoznilo na to, že bych si kvalifikaci měla dodělat. Potřebovala bych vědět, zda v mém případě neexistuje nějaká vyjímka a nebo zda budu opravdu přinucena si vzdělání na VOŠ dodělat, což by byla pro mne v mém věku velká psychická i fyzická zátěž.

S přátelským pozdravem,

Marie Čadková

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
(uznání, vyjímka)', zaslané '13.08.2014 07:34:11' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT4XLMNC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

z Vašeho dotazu vyplývá, že pracujete jako sociální pracovnice v dětském
domově a že Váš pan ředitel podmínil Vaše další zaměstnávání tím, že od
září zahájíte studium (jež nekonkretizujete).

Musím Vám sdělit, že zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a
o změně některých zákonů, neupravuje získávání odborné kvalifikace
sociálních pracovníků, neboť nejde o pedagogického pracovníka, nýbrž
odborného zaměstnance.

Možná po Vás zaměstnavatel chce, abyste získala odbornou kvalifikaci
sociálního pracovníka podle [1]zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, konkrétně jeho § 110. Tento zákon spadá do gesce Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV), účinnosti nabyl v roce 2007 a upravil mj.
odbornou kvalifikaci sociálních pracovníků.

 

S pozdravem

 

Mgr. Vít Krčál

vedoucí oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků

[2]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Oddělení kariérního systému pedagogických pracovníků - 241

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 722

e-mail: [3][email address]

 

References

Visible links
1. http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon?q=...
3. mailto:[email address]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marie Čadková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.