Markéta Holá

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zajímalo by mě, zda mohu vykonávat profesi pedagoga v běžné MŠ s tímto vykonaným vzděláním: VŠ bakalářské studium, obor B7506 Speciální pedagogika-intervence se státní závěrečnou zkouškou ze SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE
Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Markéta Holá

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
Učitelky v MŠ', zaslané '25.06.2024 19:06:59' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXFUPR

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

platí, že níže uvedeným vzděláním máte kvalifikaci učitelky v mateřské škole běžné a současně také v mateřské š. speciální na základě § 6 odst. 1 písm. g) a o. 2 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zák., ve znění pozdějších předpisů.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

-----Original Message-----
From: Markéta Holá <[FOI #9767 e-mail] ??>
Sent: Tuesday, June 25, 2024 7:07 PM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace Učitelky v MŠ

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Markéta Holá
# Datum narození: 1998-02-20
# Adresa: Na Břížku 100 Dolní Lhota 747 66 ===================================================================

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
zajímalo by mě, zda mohu vykonávat profesi pedagoga v běžné MŠ s tímto vykonaným vzděláním: VŠ bakalářské studium, obor B7506 Speciální pedagogika-intervence se státní závěrečnou zkouškou ze SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Markéta Holá

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #9767 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

25/6/2024
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Markéta Holá

Povinný subjekt: Zýka Matěj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane Zýko,
děkuji Vám za odpověď. Jen bych ještě chtěla dodat, že obor: Speciální pedagogika-intervence patří mezi neučitelské obory (jak je uvedeno na stránkách UPOL).

Je to tedy v pořádku? Stále mám kvalifikaci na Učitelku MŠ?

S pozdravem,

Markéta Holá