Kvalifikace učitelky běžné MŠ

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Jitka Šplíchalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem, zda absolvent vysokoškolského vzdělání na Pedagogické fakultě v bakalářském studijním programu B7506 Speciální pedagogika - studijní obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních splňuje kvalifikační požadavky pro učitelství v běžné MŠ?
Děkuji Vám za odpověď

S přátelským pozdravem,

Jitka Šplíchalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitelky běžné MŠ', zaslané '27.06.2024 14:04:06' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXFWSG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená,

stud. obor Výchovná práce ve speciálních zařízeních není zaměřen na přípravu učitelů MŠ. Kvalifikaci učitele MŠ absolventům tohoto programu bohužel neuznáváme.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Jitka Šplíchalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Ráda bych požádala o přehodnocení přístupu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vyřízení mé žádosti 'Kvalifikace učitelky běžné MŠ'.

Je prosím možné upřesnit důvod zamítnutí kvalifikace pro učitelství v běžné MŠ? Dotyčná osoba svým vzděláním (Bc. studijní obor B7506 Speciální pedagogika) splňuje kvalifikační požadavky podle § 6 zákona č. 563/2004 Sb. - viz níže

Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci
g) vzděláním podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(2) Učitel mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci

a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální pedagogiku.

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/kvalifi...

S přátelským pozdravem,

Mgr. Jitka Šplíchalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace učitelky běžné MŠ', zaslané '08.07.2024 15:13:54' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXGEEW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

Vámi dříve zaslaný dotaz se vztahoval k oboru Výchovná práce ve speciálních zařízeních, jak je uvedeno ve Vámi odkazované korespondenci.

Jedná se o starší obor nezaměřený na přípravu učitelů MŠ.

Vyjádření Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy však považujte jen za nezávazný právní názor. Platí, že ministerstvo není příslušné k závaznému výkladu právních předpisů.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže