Kvalifikace učitelky anglického jazyka na SŠ

Marta Ondráčků Zatloukalová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Marta Ondráčků Zatloukalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych si doplnila kvalifikaci k výuce anglického jazyka na SŠ. Absolvovala jsem magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy - speciální pedagogika, technická výchova (1999, Pedf MU), dále Učitelství 1. stupně (CŽV, JCU), Doplňující didaktické studium angličtiny (VŠCHT), v současnosti se připravuji na Cambridge zkoušku na úrovni C1 (CAE).
Bude pro mě dostačující studium Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci CŽV na Pedf JCU? Pokud ne, jak si mohu svou kvalifikaci doplnit?

S přátelským pozdravem,

Marta Ondráčků Zatloukalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitelky anglického jazyka na SŠ', zaslané '19.10.2022 14:30:54' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXNVJF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Ondráčků Zatloukalová,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud jste absolvovala akreditovaný magisterský studijní program Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy, můžete získat odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka na všech stupních a druzích škol podle § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění, link https://sdv.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-... . Je tedy třeba absolvovat jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňující didaktické studium anglického jazyka.
Doplňující didaktické studium anglického jazyka jste již absolvovala, úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají například Státní jazyková zkouška všeobecná z jazyka anglického nebo zkouška Cambridge English: Advanced (Cambridge Advanced Certificate in English - CAE) nebo zkouška IELTS stupeň 7,0-8,0 (omezená doba platnosti). Jak sama uvádíte, na zkoušku CAE se již chystáte. Pokud ji úspěšně absolvujete, získáte tím kvalifikaci učitela anglického jazyka, ve Vašem případě není třeba ještě absolvovat Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, máte již pedagogické vzdělání, jste již učitelkou.

S pozdravem

Jana Kubiasová

vykonáním
-------------------------------------------------------
Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 2215
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže