Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta Kořistková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Markéta Kořistková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám vystudovaný obor Biotechnologie a genové inženýrství (Mgr.) na Univerzitě Palackého v Olomouci. Státní závěrečné zkoušky jsem slozila z biochemie, biotechnologií a genového inženýrství, molekularní a buněčné biologie. Chtěla bych se Vás zeptat, zda po absolvování pedagogického minima bych mohla učit biologií a chemii na ZŠ nebo SŠ.

S přátelským pozdravem,

Markéta Kořistková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitelka ZŠ/SŠ', zaslané '02.06.2020 23:45:42' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXJZWW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

 

způsoby získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje
zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. d)
tohoto zákona získává učitel druhého stupně základní školy odbornou
kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v
akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který
odpovídá charakteru vyučovaného předmětu, a 1. vysokoškolským vzděláním
získaným studiem v akreditovaném bakalářském studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích
předmětů druhého stupně základní školy nebo střední školy,
nebo 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném
vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní
školy nebo střední školy. V případě odborné kvalifikace učitele
všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy (viz § 9 odst. 1 písm. c)
zákona o pedagogických pracovnících) je to obdobné.

 

Podstatné tedy je, aby vyučovanému předmětu odpovídal absolvovaný
magisterský nepedagogický studijní obor. Je na řediteli školy, aby
porovnal obsah školního vzdělávacího programu s obsahem konkrétního
studia, přičemž vycházet by měl zejména z údajů uvedených v dodatku
k diplomu, resp. z údajů uvedených na vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce a v indexu. Závěrem dodáváme, že v souladu s ustanovením § 164
odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, je za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
odpovědný ředitel školy.

 

​S pozdravem

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​​

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Markéta Kořistková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.