Kvalifikace učitele AJ

Eliška Slavíková vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl úspěšný.

Eliška Slavíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
absolvovala jsem bakalářské studium Lektorství ruského jazyka na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, následně jsem získala magisterský titul na Filozofické fakultě téže univerzity ve studijním programu Překladatelství ruského jazyka. Abych mohla ruský jazyk vyučovat, doplnila jsem si Učitelství všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy. Nyní. pokud bych si chtěla rozšířit svou aprobaci o anglický jazyk, získám odbornou kvalifikaci pro výuku AJ splněním Státní jazykové zkoušky všeobecné (C1) nebo mezinárodní zkoušky Cambridge English: Advanced? Případně, kterou zkoušku doporučujete? Poté si budu muset doplnit ještě i didaktické studium anglického jazyka?

S přátelským pozdravem,

Mgr. Eliška Slavíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitele AJ', zaslané '19.12.2019 11:13:48' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XVWWZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Eliška Slavíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k vyřízení mé žádosti 'Kvalifikace učitele AJ'.

MŠMT mi na můj dotaz doposud neodpovědělo.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde https://infoprovsechny.cz/request/kvalif...

S přátelským pozdravem,

Eliška Slavíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace učitele AJ', zaslané '14.01.2020 18:05:43' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXXSPC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace učitele cizího jazyka je upravena v § 12
tohoto zákona. K získání kvalifikace učitele anglického jazyka je ve Vašem
případě nutné vykonání jazykové zkoušky z anglického jazyka odpovídající
minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a
absolvování doplňujícího didaktického studia anglického jazyka. Úrovni C1
SERR odpovídá např. státní jazyková zkouška všeobecná. 

 

S pozdravem

 

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní magistro,

k dotazu sdělujeme, že s přihlédnutím k Vašemu dosavadnímu vzdělání lze získat odbornou kvalifikaci učitele anglického jazyka na všech stupních škol podle § 12 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. V souladu s tímto ustanovení je tedy třeba, abyste vykonala zkoušku z anglického jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 dle SERRJ a absolvovala didaktické studium anglického jazyka.

Úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají například Státní jazyková zkouška všeobecná z jazyka anglického nebo zkouška Cambridge English: Advanced (Cambridge Advanced Certificate in English - CAE) nebo zkouška IELTS stupeň 7,0-8,0 (omezená doba platnosti). Státní jazykovou zkoušku všeobecnou lze vykonat v některé z Jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky v rámci celé České republiky.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysokých školách nebo v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, případně v dalších vzdělávacích institucích akreditovaných v systému DVPP.

S pozdravem

Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání - 20
Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství - 202

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 812 215
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže