Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Horák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace učitele 2. stupně Zš

Václav Horák vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Václav Horák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Horák

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěl bych se dotázat, jestli mohu učit na 2. stupni ZŠ, učil jsem ve školství přes deset let, většinou dějepis, obča skou výchovu, občas TĚL. , studoval jsem Ped. fakultu TUL obor dějepis- občanská výchova, ale studium jsem nedokončil, chyběla mi jedna státnice. Poté jsem studoval bakalářský obor na Pedagogické fakultě UK(Základy společenských věd - Výchova ke zdraví), následně jsem vystudoval magisterský obor Andragogika na UJAK v Praze. Jsem kvalifikovaný na práci učitele např. dějepisu nebo občanské výchovy?

S přátelským pozdravem,

Václav Horák

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitele 2. stupně Zš', zaslané '16.01.2023 10:22:18' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXXQGD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážený pane magistře,

bohužel nedokončené studium nelze započítat do kvalifikace.

Absolvováním magisterského studia v programu Andragogika jste kvalifikaci
učitele 2.st. ZŠ nezískal. K získání kvalifikace je třeba studium
v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ v délce 250
hodin. Tímto studiem získáte kvalifikaci pro výuku předmětů odpovídajícím
studijním programu Andragogika. Které předměty to jsou, posoudí ředitel
školy.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[3]www.msmt.cz

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Václav Horák

# Datum narození:  1984-01-01

# Adresa: Sídliště Střed 119, Mělnické Vtelno 27738

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych se dotázat, jestli mohu učit na 2. stupni ZŠ, učil jsem ve
školství přes deset let, většinou dějepis, obča skou výchovu, občas TĚL. ,
studoval jsem Ped. fakultu TUL obor dějepis- občanská výchova, ale studium
jsem nedokončil, chyběla mi jedna státnice. Poté jsem studoval bakalářský
obor na Pedagogické fakultě UK(Základy společenských věd - Výchova ke
zdraví), následně jsem vystudoval magisterský obor Andragogika na UJAK v
Praze. Jsem kvalifikovaný na práci učitele např. dějepisu nebo občanské
výchovy?

 

S přátelským pozdravem,

 

Václav Horák

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[4][FOI #9456 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[5]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [6]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

16/1/2023

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[7]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. http://www.msmt.cz/
4. mailto:[FOI #9456 e-mail] ??
5. http://www.informaceprovsechny.cz/
6. http://www.infoprovsechny.cz/
7. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Horák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.