Kvalifikace učitele 1.stupně ZŠ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Mgr. Radka Kantorová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám dotaz na kvalifikační požadavky učitele 1.stupně základní školy podle zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, kde se píše podle §7: Učitel prvního stupně základní školy získává odbornou kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika, případně v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů mateřské školy, vychovatelství nebo pedagogiku volného času. Mám vystudovaný obor Vychovatelství+ etopedii, v CŽV Rozšiřující studium speciální pedagogiky. Učím od roku 2000. Podle vyjádření několika právníků je to v pořádku.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Radka Kantorová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitele 1.stupně ZŠ', zaslané '19.04.2022 15:49:21' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXDWKG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

pokud máte studium v programu Vychovatelství, příp. také obor
Vychovatelství, kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ jste nezískala. Získala jste
kvalifikaci vychovatele dle § 16 odst. 2 zákona o pedagogických
pracovnících, jestliže jste absolvovala také studium CŽV zaměřené na
speciální pedagogiku. Kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ získáte studiem
v programu CŽV zaměřeném na přípravu učitelů 1.st. ZŠ.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/