Kvalifikace učitele 1.stupně ZŠ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Mgr. Radka Kantorová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám vystudovaný čtyřletý obor Vychovatelství-specializace etopedie na OU + v rámci celoživotního vzdělávání Rozšiřující šestisemestrální studium speciální pedagogiky na OU zakončený státní zkouškou z poruch učení. Splňuji kvalifikaci učitele 1.stupně ZŠ?

S přátelským pozdravem,

Mgr. Radka Kantorová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitele 1.stupně ZŠ', zaslané '12.04.2022 15:27:13' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXDPGF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

Jestliže jste absolvovala magisterské studium v programu Vychovatelství,
kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ získáte studiem v programu CŽV zaměřeném na
přípravu učitelů 1.st. ZŠ. Studium speciální pedagogiky v CŽV nevede
k získání kvalifikaci učitele 1.st. ZŠ. Jakmile tuto kvalifikaci získáte,
ve spojením se speciální pedagogikou získáte také způsobilost vyučovat na
školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/