Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veličková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace učitele 1.stupně

Čekáme, až si Veličková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jsem absolventka SPgŠ,následně jsem vystudovala magisterský obor vychovatelství(1999), dále rozšiřující studium speciální pedagogiky - surdopedie(2002), českého jazyka pro 2.st.Z Š(2003) a také doplňující pedagogické studium pro absolventy VŠ(2003).Jsem kvalifikovaná učitelka také pro 1.st.ZŠ?

S přátelským pozdravem,

Veličková

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitele 1.stupně', zaslané '03.06.2016 16:56:45' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XJUJW

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní magistro,

jako absolventka magisterského studijního oboru Vychovatelství můžete
kvalifikaci učitelky 1. st. běžné ZŠ získat vzděláním v programu
celoživotního vzdělávání na VŠ, které bude  zaměřené na přípravu učitelů
1. st. ZŠ. Vzděláním v magisterském studijním oboru Vychovatelství +
studiem speciální pedagogiky v programu celoživotního zdělávání (v rozsahu
alespoň 250 hodin) podle předpisů platných do konce roku 2004 jste získala
kvalifikaci učitelky ZŠ zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami, kvalifikaci učitelky 1. st. ZŠ jste nezískala.

S pozdravem

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Jsem absolventka SPgŠ,následně jsem vystudovala magisterský obor
vychovatelství(1999), dále rozšiřující studium speciální pedagogiky -
surdopedie(2002), českého jazyka pro 2.st.Z Š(2003) a také doplňující
pedagogické studium pro absolventy VŠ(2003).Jsem kvalifikovaná učitelka
také pro 1.st.ZŠ?

S přátelským pozdravem,

Veličková

 

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky - 232

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veličková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.