Kvalifikace učitela 1.stupne

Renata Kmeťová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Renata Kmeťová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych se zeptat, jestli se jako slovenská učitelka s několikaletou praxí na Slovensku na 1.stupni ZŠ mužu zaměstnat v Čechách jako učitelka 1.stupne zatím bez státní zkoušky z češtiny a dodělat si ji v pruběhu roku z duvodu, ze již není volný termín zkoušky? Měli by zájem mě zaměstnat v oblasti, kde je nedostatek učitelu.
Jestli ano, ovplyvnilo by to mé finanční ohodnocení -plat?

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Renata Kmeťová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
učitela 1.stupne', zaslané '17.05.2022 21:48:43' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXFHLJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

Jestliže jste absolvovala studiem Učitelství pro 1.st. ZŠ na Slovensku po
roce 2004, je třeba podat žádost o uznání odborné kvalifikace. Informace
naleznete na webu MŠMT v sekci EU a zahraničí – Uznávání vzdělání v EU –
Pedagogičtí pracovníci.

Před nástupem do pracovního poměru je třeba mít složenou zkoušku z čj, pro
učitele 1.st. ZŠ doporučujeme úroveň C1.

Dokud nemáte uznání odborné kvalifikace, můžete být zaměstnána jako
nekvalifikovaná.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Renata Kmeťová

# Datum narození:  1974-07-18

# Adresa: Banská Bystrica, SR

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

chtěla bych se zeptat, jestli se jako slovenská učitelka s několikaletou
praxí na Slovensku  na 1.stupni ZŠ  mužu zaměstnat v Čechách  jako
učitelka  1.stupne zatím bez státní zkoušky z češtiny a dodělat si ji v
pruběhu roku z duvodu, ze již není volný termín zkoušky? Měli by zájem mě
zaměstnat v oblasti, kde je nedostatek učitelu.

Jestli ano, ovplyvnilo by to mé finanční ohodnocení -plat?

 

Děkuji za odpověď.   

 

S přátelským pozdravem,

 

Mgr. Renata Kmeťová

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #9325 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

17/5/2022

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/

Renata Kmeťová

Povinný subjekt: Jedličková Ilona

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Děkuji za odpověď, píšete, jestliže jsem absolvovala studium Učitelství pro 1.st. ZŠ na Slovensku po
roce 2004, je třeba podat žádost o uznání odborné kvalifikace, ale studium na Pedagogické fakulte na Slovensku jsem absolvovala před rokem 2004, studium jsem ukončila v červnu 1996, mám 24 let praxe na 1.stupni ZŠ na Slovensku. Chci se přestěhovat do Čech, protože manžel pracuje v Nemecku. Děkuji.

S pozdravem,

Renata Kmeťová

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní magistro,
Pokud jste absolvovala před rokem 2004, žádost o uznání odborné kvalifikace podávat nemusíte. Nicméně, stále platí povinnost mít před nástupem do pracovního poměru složenou zkoušku z českého jazyka, pro učitele na 1.st. ZŠ doporučujeme úroveň C1.
S pozdravem

Mgr. Bc. Ilona Jedličková
ministerský rada v oddělení podpory
pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12  Praha 1
tel: +420 234 81 1814
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže