Kvalifikace středoškolského pedagoga

Jana Vylobová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Jana Vylobová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žadatel o pozici učitele absolvoval bakalářský program na Masarykově univerzitě Brno - obor tělesná výchova a sport - trenérství, dále na Virginia Commonwealth University Richmond, USA - obor Vedení lidí a týmů ve sportu a dalších oblastech a získal titul M.S. - Master of Science.
Splňuje kvalifikační předpoklady pro výuku TV na střední škole?
Děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,
Jana Vylobová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
středoškolského pedagoga', zaslané '16.06.2023 05:33:05' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXGZVT

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

okud se jedná o absolventa zahraniční vysoké školy, je třeba aby měl
rozhodnutí o nostrifikaci, nostrifikaci provádí škola uskutečňující
obsahově obdobný studijní program.

Pokud se jedná o program s učitelským zaměřením, bude to na rozhodnutí
uvedeno. Pokud jej vysoká škola posoudí jako neučitelský studijní program,
bude třeba doplnit kvalifikaci v 250 hodinovém doplňujícím pedagogickém
studiu zaměřeném na přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ (od září 2023 Studium
pedagogiky pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ v rozsahu 250 – 300 hodin).

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

Vážená paní, vážený pane,

žadatel o pozici učitele absolvoval bakalářský program na Masarykově
univerzitě Brno - obor tělesná výchova a sport - trenérství, dále na
Virginia Commonwealth University Richmond, USA - obor Vedení lidí a týmů
ve sportu a dalších oblastech a získal titul M.S. - Master of Science.

Splňuje kvalifikační předpoklady pro výuku TV na střední škole?

Děkuji za odpověď

 

S přátelským pozdravem,

Jana Vylobová

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/