Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Wehrichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace speciálního pedagoga pro 1. stupeň ZŠ

Kateřina Wehrichová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Kateřina Wehrichová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Kateřina Wehrichová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s dotazem ohledně potřebné kvalifikace Speciálního pedagoga pro 1. stupeň ZŠ. Popřípadě potřebná kvalifikace pro uplatnění v PPP. Prozatím studuji obor Speciální pedagogika-vychovatelství bakalářský studijní program kód B7506. Jaké studium musí navazovat, aby splnilo kritéria pro toto povolání.

S přátelským pozdravem,

Kateřina Wehrichová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
speciálního pedagoga pro 1. stupeň ZŠ', zaslané '14.10.2018 21:30:32' bylo
po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XQUZV

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

K získání kvalifikace speciálního pedagoga je nutné absolvovat navazující
magisterský studijní program zaměřený na speciální pedagogiku (např.
Speciální pedagogika – poradenství).

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 814

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina Wehrichová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.