Iva Hromířová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o odpověď na dotaz, zda splňuji kvalifikační požadavky na výkon funkce ředitelky mateřské školy. Mám dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu Speciální pedagogika-N7506, studijní obor Speciální pedagogika-7506T002 a více než dvacetiletou pedagogickou praxi na dříve ZVŠ, dnes základní škole praktické. Zároveň jsem v rámci CŽV získala osvědčení Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Je toto vzdělání dostatečné?

S přátelským pozdravem,

Iva Hromířová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
ředitelky MŠ', zaslané '17.05.2024 19:30:18' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXEJGK

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

platí, že níže uvedeným vzděláním jste získala kvalifikaci učitele mateřsk. š. běžné a dále učitele MŠ spec. na základě § 6 odst. 1 písm. g) a 2 pís. a) zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zák., a tím splnila požadavek na kvalifikaci ředitele MŠ.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže