Kvalifikace pro učitelku v MŠ

Dotaz byl částečně úspěšný.

Alena Sýsová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
ráda bych věděla, zda jsem kvalifikovaná jako uč. v MŠ. Mám střední ped. školu, obor vychovatelství, pak VŠ na ZČU, učitelství pro SŠ, obor psychologie-rodinná výchova, v rámci CŽV na JČU učitelství pro 1.stupeň ZŠ, na FF UK v rámci CŽV studium pro výchovné poradce. Jde o to, zda učitelství pro 1.stupeň umožňující výkon povolání uč. v MŠ stačí vystudovat ve formě CŽV? Do jaké platové tabulky spadám? Mám 16let praxe ve školství a v MŠ jsem několik let pracovala, nyní pracuji 6. rokem jako uč. na 1. stupni. Děkuji za reakci.

S přátelským pozdravem,

Alena Sýsová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
pro učitelku v MŠ', zaslané '20.04.2020 12:23:44' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXGKWS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Mančalová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

2 přílohy

Vážená paní Sýsová,

kvalifikace pedagogických pracovníků je určena zákonem č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen "zákon").
Kvalifikaci můžete získat vykonáním jednotlivé maturitní zkoušky z
pedagogiky předškolního věku podle § 6 odst. 1 písm. f) tohoto zákona.

 

S pozdravem

 

Mgr. Jana Mančalová

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-230

 

[1]cid:image001.jpg@01D04CFF.C25F2090

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811 546

e-mail: [2][emailová adresa]

[3]www.msmt.cz

 

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

 

 

 

 

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.msmt.cz/