Kvalifikace pro učitelku MŠ

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Kyliánová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Mám možnost pracovat jako učitelka v MŠ, Nejsem si jistá, zda mám dostačující vzdělání. Vystudovala jsem bakalářský obor B7507 Specializace v pedagogice - 7507R037 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Mohu učit v MŠ? Pokud ne, kde si mohu doplnit kvalifikaci?

Děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Lucie Kyliánová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
pro učitelku MŠ', zaslané '06.12.2018 14:36:11' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XURTU

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace učitele mateřské školy je upravena v § 6
tohoto zákona. Absolvováním bakalářského studijního oboru „Český jazyk se
zaměřením na vzdělávání“ jste tuto kvalifikaci nezískala.

 

Způsoby získání odborné kvalifikace učitele MŠ jsou následující:  

§  zkrácené studium na střední škole v oboru Předškolní a mimoškolní
pedagogika (jednoleté či dvouleté studium), 

§  studium Předškolní pedagogiky na vyšší odborné škole, nebo

§  studium v bakalářském studijním programu zaměřeném na přípravu učitelů
mateřské školy nebo speciální pedagogiku.   

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

Mám možnost pracovat jako učitelka v MŠ, Nejsem si jistá, zda mám
dostačující vzdělání. Vystudovala jsem bakalářský obor B7507 Specializace
v pedagogice -  7507R037 Český jazyk se zaměřením na vzdělávání. Mohu učit
v MŠ? Pokud ne, kde si mohu doplnit kvalifikaci?

 

Děkuji za odpověď.

 

S přátelským pozdravem,

 

Lucie Kyliánová