Kvalifikace pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci progarmů CŽV.

Dotaz byl úspěšný.

Hana Jelínková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mé nejvyšší dosažené vysokoškolské vzdělání je v magisterském studijním programu Pedagogika N7501, studijní obor Andragogika. Můj dotaz zní, zda toto vzdělání splňuje podmínky pro přijetí ke studiu programu CŽV - Učitelství pro první stupeň ZŠ. Pokud by nesplňovalo, bylo by s dosaženým vzděláním možné vystudovat učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ? A až následně vystudovat učitelství pro první stupeň? Jak by bylo možné v mém případě získat kvalifikaci k práci v ZŠ na prvním stupni ZŠ?
Velice děkuji a přeji pěkný zbytek dne.

S přátelským pozdravem,

Hana Jelínková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
pro studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ v rámci progarmů CŽV.', zaslané
'23.03.2020 17:26:23' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o
výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této
zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na
tento odkaz : [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXEYPT

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

​​​Vážená paní, 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odbornou kvalifikaci učitele prvního stupně základní
školy upravuje § 7 tohoto zákona.

 

Kromě pětiletého magisterského studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň
ZŠ zákon o pedagogických pracovnících umožňuje získání uvedené kvalifikace
absolventům některých magisterských oborů ve spojení s programem
celoživotního vzdělávání uskutečňovaným vysokou školou, který je zaměřen
na přípravu učitelů prvního stupně základní školy. Absolvování takového
programu CŽV však vede k získání kvalifikace učitele 1. stupně ZŠ pouze
v případě osoby, která má vysokoškolské vzdělání získané studiem v
akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru pedagogika
či speciální pedagogika, v akreditovaném studijním programu v oblasti
pedagogických věd zaměřeném na přípravu učitelů mateřské školy, učitelů
všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy nebo učitelů
všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a
všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, učitelů
všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy, případně zaměřeném na
vychovatelství či pedagogiku volného času. Vzděláním v magisterském
studijním oboru Andragogika ve spojení s programem CŽV zaměřeném na
přípravu učitelů 1. stupně ZŠ tedy není možné získat kvalifikaci učitele
1. stupně ZŠ.

Pro úplnost dodáváme, že podmínky pro přijetí ke studiu ve vysokoškolských
studijních programech i v programech celoživotního vzdělávání si stanoví
vysoké školy samy. Veškeré informace týkající se uskutečňovaných
studijních programů i programů CŽV je možné nalézt na webových stránkách
jednotlivých vysokých škol.   

​S pozdravem 

  

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​​

Hana Jelínková

Povinný subjekt: Kolárová Michaela

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Kolárová,

bylo by tedy možné přihlásit se alespoň ke studiu v CŽV, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZS a SŠ? Připomínám, že mé nejvyšší dosažené vzdělání je v magisterském studijním programu Pedagogika N7501, studijní obor Andragogika.
Mám dlouholetou praxi v bankovnictví, kterou mohu do budoucna ve školství zhodnotit například ještě následným dostudováním Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ či SŠ.. Byla by prosím v souladu se zákonem uskutečnitelná tato možnost?
1) vystudování Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZS a SŠ v programu CŽV,
2) následné vystudování Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ či SŠ.

S přáním pěkného dne

Hana Jelínková

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

​​​Vážená paní,

vzděláním v magisterském studijním oboru Andragogika ve spojení s programem CŽV uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů druhého stupně základní školy nebo střední školy lze získat kvalifikaci učitele odborných předmětů střední školy, a to v souladu s § 9 odst. 2 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle zákona musí absolvovaný magisterský studijní obor odpovídat charakteru vyučovaného předmětu. Studijní obor Andragogika neodpovídá všeobecně-vzdělávacím předmětům vyučovaným na základních školách, ale spíše odborným předmětům vyučovaným na středních odborných školách. O tom, zda bude učitel pověřen výukou daného předmětu, rozhoduje vždy ředitel školy, který má odpovědnost za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání.

​S pozdravem

Odbor řízení a rozvoje vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​​

________________________________________

Vážená paní Kolárová,

bylo by tedy možné přihlásit se alespoň ke studiu v CŽV, obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZS a SŠ? Připomínám, že mé nejvyšší dosažené vzdělání je v magisterském studijním programu Pedagogika N7501, studijní obor Andragogika.
Mám dlouholetou praxi v bankovnictví, kterou mohu do budoucna ve školství zhodnotit například ještě následným dostudováním Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ či SŠ.. Byla by prosím v souladu se zákonem uskutečnitelná tato možnost?
1) vystudování Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro druhý stupeň ZS a SŠ v programu CŽV,
2) následné vystudování Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro ZŠ či SŠ.

S přáním pěkného dne

Hana Jelínková