Simona Kuhnová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás se žádostí k mému odbornému vzdělání pro zařazení na pozici učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. V letošním roce budu mít dosažené vzdělání Bc. (VŠ Ambis) v bakalářském studijním programu Andragogika. Na střední škole učím 2 rokem předměty anglický jazyk (státní zkouška), občanská nauka a tělesná výchova. Předtím jsem pracovala 19 let v základním školství jako učitelka anglického jazyka. Ráda bych se zeptala, zda je toto vzdělání dostačující pro výuku jazyků či nikoliv a případně jaké další doplňující studium (pedagogické minimum) mohu studovat.

S přátelským pozdravem,

Simona Kuhnová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
pro SŠ', zaslané '02.01.2024 20:28:44' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXXALN

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

zákon o pedagogických pracovnících vyžaduje pro učitele magisterské
vzdělání v programu zaměřeném na přípravu učitelů, příp. neučitelského
zaměření doplněné 250 hodinovým doplňujícím pedagogickým studiem zaměřeným
na přípravu učitelů 2.st. ZŠ a SŠ (příp. 300 hodinovým studiem pedagogiky
pro učitele 2.st. ZŠ a SŠ). Bakalářským studiem v programu Andragogika
jste získala kvalifikaci vychovatele, pedagoga volného času a asistenta
pedagoga. Dokud si nedoplníte vzdělání, ředitel Vás může zaměstnat jen
jako nekvalifikovanou dle § 22 odst. 10 zákona o pedagogických
pracovnících.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [1][emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

 

 

 

 

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Simona Kuhnová

# Datum narození:  1979-01-04

# Adresa: Dinterova 645, Velké Poříčí

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás se žádostí k mému odbornému vzdělání pro zařazení na
pozici učitel všeobecně vzdělávacích předmětů na střední škole. V letošním
roce budu mít dosažené vzdělání Bc. (VŠ Ambis) v bakalářském studijním
programu Andragogika. Na střední škole učím 2 rokem předměty anglický
jazyk (státní zkouška), občanská nauka a tělesná výchova. Předtím jsem
pracovala 19 let v základním školství jako učitelka anglického jazyka.
Ráda bych se zeptala, zda je toto vzdělání dostačující pro výuku jazyků či
nikoliv a případně jaké další doplňující studium (pedagogické minimum)
mohu studovat.

 

S přátelským pozdravem,

 

Simona Kuhnová

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[3][FOI #9660 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

2/1/2024

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.msmt.cz/
3. mailto:[FOI #9660 e-mail] ??
4. http://www.informaceprovsechny.cz/
5. http://www.infoprovsechny.cz/
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers