Kvalifikace pečující osoby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michala Čádová

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s prosbou, ohledně kvalifikace pečujících osob v dětských skupinách.
Tohle je znění, kterým bychom se měli řídit:

Je potřeba vždy zjistit, zda má pečující osoba kvalifikaci pro učitele mateřské školy či vychovatele podle zákona o ped. pracovnících. Pokud bude odpověď kladná, pak je osoba kvalifikovaná i pro výkon povolání pečující osoby v dětské skupině.

Dle školského zákona je vychovatel:

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího programu střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů nebo pedagogů volného času,

Proč tedy pedagogické lyceum se nepovažuje za dostačující kvalifikaci. Když osoba se základním vzděláním po 160 hodinách (80 hodin teorie a 80 hodin praxe) je dostačující?

Chtěla jsem přijmout pečující osobu, která má pedagogické lyceum…je to střední škola s maturitou – kvalifikací pedagoga volného času. S roční praxí v mateřské škole a tři roky v družině. Plus ročním studium předškolní pedagogiky v roce 2021 bude studium končit. Přesto všechno se bohužel nepovažuje za kvalifikovanou. Nebo máme špatné informace a osobu mohu přijmout?

Mnohokrát Vám děkuji za Vaši odpověď a Váš čas

S přátelským pozdravem,

Michala Čádová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace pečující osoby" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 3. 4. 2020 21:37:43, zaregistrováno bylo dne: 6. 4. 2020 8:17:22 pod číslem jednacím: MPSV-2020/69943.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/69943-331/1