Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Scheinostova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Tereza Scheinostova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Pri vystudovani bakalarskeho oboru Psychologie a specialni pedagogika Studijní program B7701, Studijní obor 7701R013 je splnena kvalifikace na ucitele MS?

S přátelským pozdravem,

Tereza Scheinostova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
na učitelku v MŠ', zaslané '25.05.2020 23:44:49' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXJPQZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

​Vážená paní,

k Vašemu dotazu uvádíme, že způsoby získání odborné kvalifikace
pedagogických pracovníků stanoví zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Odborná kvalifikace učitele mateřské školy je upravena v § 6 tohoto
zákona. 

Absolvent studijního oboru "Psychologie a speciální pedagogika"
akreditovaného v bakalářském studijním programu Psychologie se může
uplatnit např. v asistentských rolích v rámci péče o děti se speciálními
vzdělávacími potřebami, a to ve vzdělávacích zařízeních či zařízeních
sociálních služeb apod. Odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy však
tímto vzděláním nezískává.   ​ 

​  ​

​S pozdravem
Odbor řízení a rozvoje vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy​​

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Scheinostova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.