Kvalifikace na pozici ředitel MŠ

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Petra Havlíčková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovolte mi dotaz ohledně kvalifikace na post ředitele mateřské školy, zda může ředitele MŠ vykonávat osoba s dosaženým vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním programu Speciální pedagogika - kód programu: N7506, studijním oboru Speciální pedagogika - kód oboru: 7506T002. Přičemž délka praxe práce s předškolními dětmi je 4 roky. Popř. jaké podmínky je v takovém případě nutné ještě splnit. Děkuji velice za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Petra Havlíčková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
na pozici ředitel MŠ', zaslané '22.09.2022 14:25:42' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTCXMPFZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"