Kvalifikace MŠ

Dotaz byl úspěšný.

Sandra Marynčáková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám vystudovaný bakalářský obor B7507 – Specializace v pedagogice; pedagogika a výchova ke zdraví.

Mohu s tímto oborem pracovat v MŠ? Děkuji

S přátelským pozdravem,

Sandra Marynčáková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
MŠ', zaslané '12.10.2021 14:06:15' bylo po kontrole všech náležitostí
elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí
podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako
přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci
Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po
kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXPZLE

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

studiem v programu Specializace v pedagogice, pedagogika-výchova ke zdraví
jste nezískala kvalifikaci učitele mateřské školy. Způsoby získání
kvalifikace učitele MŠ jsou uvedeny v § 6 zákona o pedagogických
pracovnících. Kvalifikaci učitele MŠ získáte např. zkráceným studiem
Předškolní a mimoškolní pedagogiky na střední pedagogické škole ( 1-2 leté
studium), nebo studiem v akreditovaném vzdělávacím programu VOŠ zaměřeném
na Předškolní a mimoškolní pedagogiku, příp. bakalářským studiem
v programu Učitelství pro MŠ nebo Speciální pedagogika (studiem v programu
Speciální pedagogika získáte kvalifikaci učitele MŠ běžné i speciální).

S pozdravem

 

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/