Alice Ree Borovičková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, zda jsem kvalifikovanou učitelkou pro výuku předmětu počítačová grafika (který zahrnuje výuku počítačových programů Adobe Illustrator a Adobe Photoshop), pokud jsem absolvovala Studium pedagogiky pro učitele (Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů dle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.) a 4 roky pracovala na HPP na pozici grafik a tiskař.

Mimo to mám vystudovanou a současně učím ekonomiku, nicméně to by s dotazem nemělo souviset.

S přátelským pozdravem,
Mgr. Alice Ree Borovičková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
k výuce odborného předmětu', zaslané '02.01.2024 08:29:34' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXXXKJ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Borovičková,

učitel odborných předmětů střední školy získává ve spojení se studiem pedagogiky dle § 22 p. a) zákona č. 563/2004 Sb. ve znění do 31. 8. 2023 kvalifikaci pouze, jestliže disponuje vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu na základě původního § 9 odst. 2 písm. d) z. ve znění do 31. 8. 2023.

Z Vámi níže popsaných okolností tato skutečnost nevyplývá.

Nicméně, stále platí, že na základě § 22 odst. 10 zákona č. 563/2004 Sb. je právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení oprávněna po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu zajišťovat výchovu a vzdělávání pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace v případě, že prokazatelně nemůže zajistit tyto činnosti pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací. Tím není dotčena odpovědnost ředitele školy nebo školského zařízení za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb podle zvláštního právního předpisu.

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

ukázat citované pasáže