Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Kozova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace do družiny

Čekáme, až si Lucie Kozova přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

mám vystudovaný VŠ obor Sociální patologie a prevence ve studijním programu B7507 Specializace v pedagogice. Chtěla bych se zeptat, zda jsem kvalifikovaná pro práci ve školní družině.
Předem děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem
Lucie Kozová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
do družiny', zaslané '11.09.2021 11:52:18' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTBXNMVE

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

studiem v programu Sociální patologie a prevence jste nezískala
kvalifikaci pedagogického pracovníka. Tento obor není zaměřen do školství.
Kvalifikaci vychovatele školní družiny, pedagoga volného času a asistenta
pedagoga získáte studiem pedagogiky v min. délce trvání 80 hodin
v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.438F98F0

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[2]www.msmt.cz

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lucie Kozova prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.