Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Meškan prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace chuvy MS - Sablony II

Čekáme, až si Václav Meškan přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Meškan

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
prosím o informaci, zda absolvent rekvalifikačního kurzu „Pečovatelka o děti ve věku od 0 do 15 let“ v rozsahu 160 hodin, který byl akreditován MŠMT dne 15. 1. 2013 pod č.j. MSMT-39637/12-212/970 splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon nepedagogické funkce chůvy MŠ financované prostřednictvím výzvy Šablony II.

Děkuji za odpověď,
Václav Meškan
ředitel školy
ZŠ a MŠ Dubné
Dubné 35
373 84 Dubné

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
chuvy MS - Sablony II', zaslané '26.11.2019 14:18:49' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XUSJB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Hofnerová Květa, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane řediteli,
V šabloně I/1.5. Chůva – personální podpora MŠ je napsáno, že pracovnice ucházející se o tuto pozici musí splňovat minimální požadavky na vzdělání a odbornost dle Národní soustavy kvalifikace (NSK) nebo se uzná vzdělání v oblasti pedagogiky, zdravotnictví nebo sociální péče. Odborná způsobilost poskytovatele služby péče o dítě je stanovena v § 5 odst. 5 zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění novely zákona č. 127/2015 Sb. Konkrétně:
(5) Odbornou způsobilostí pečující osoby je
a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky, zdravotně-sociálního pracovníka, zdravotnického záchranáře, psychologa ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost k výkonu povolání klinického psychologa5),
b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo odborná způsobilost pracovníka v sociálních službách,
c) odborná kvalifikace učitele mateřské školy, učitele prvního stupně základní školy nebo vychovatele,
d) profesní kvalifikace chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky, nebo
e) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře.

MŠMT je kompetentní se vyjádřit k naplnění bodu c) a d). Absolvent rekvalifikačního kurzu „Pečovatelka o děti ve věku od 0 do 15 let“ v rozsahu 160 hodin, který byl akreditován MŠMT dne 15. 1. 2013 pod č.j. MSMT-39637/12-212/970 nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon nepedagogické funkce chůvy MŠ v bodě c) a d).

Doporučuji Vám obrátit se na MPSV se žádostí o výklad k bodu b).

Více informací k šablonám naleznete zde:
https://sablony-dvpp.cz/nejcastejsi-dota...

S pozdravem
-------------------------------------------------------
Květa Hofnerová

Oddělení dalšího vzdělávání
Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 442
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Meškan prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.