Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Gabriela Schicková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace a její objasnění

Čekáme, až si Gabriela Schicková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Gabriela Schicková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
mám vystudovanou Tělesnou a pracovní výchovu pro zdravotně postižené na FTVS UK, necelé čtyři roky jsem učila na praktických školách,kde bych i nadále ráda pokračovala jako učitelka, ale bohužel po návratu z mateřské dovolené bojuji s právním výkladem.
Fakulta mi napsala toto:
absolventi nav. Mg. oboru Tělesná a pracovní výchova pro zdravotně postižené jsou oprávněni samostatně pracovat jako učitelé ve speciálním školství s jedinci všech typů zdravotního postižení.
Získané profesní, pedagogické, sociálně-psychologické a speciálně pedagogické kompetence je opravňují koncipovat, řídit a hodnotit pohybové a pracovní programy nejen pro základní typy zdravotního postižení, ale modifikovat je ve vztahu k jedincům s různým stupněm postižení.
Státní závěrečná zkouška, Biomedicínská část, Pedagogika zrakově postižených, Společenskovědní část.

S přátelským pozdravem,

Gabriela Schicková

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Kvalifikace
a její objasnění', zaslané '13.04.2016 07:35:32' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XFDAS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Gabriela Schicková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.