Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Soňa Fořtíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Čekáme, až si Soňa Fořtíková přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Soňa Fořtíková

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v roce 2014 (září ) jsem nastoupila do soukromé mateřské školy na pozici učitelky. V říjnu 2014 jsem nastoupila na VŠ (pod CCV) ,v rámci akreditovaného studijního programu Specializace v pedagogice , jsem v květnu 2016 získala OSVĚDČENÍ asistent pedagoga se zaměřením pro předškolní vzdělávání. Po získání osvědčení jsme byli "překlopeni" na bakalářské studium (program specializace v pedagogice), obor Učitelství pro mateřské školy. V roce 2017 jsem úspěšně složila státní zkoušky, ale bakalářskou práci jsem měla posunutou a dodělala a obhájila ji až letos (listopad 2019), kdy jsem získala titul Bc. (promoce březen 2020). Má otázka zní, zda jsem od nástupu na VŠ braná jako kvalifikovaná učitelka v MŠ? A zda bych mohla být jmenována do funkce ředitele MŠ?

Předem děkuji za odpověď .

S přátelským pozdravem,

Soňa Fořtíková

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '10.12.2019 19:00:17' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XVMLT

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Odborná kvalifikace učitele mateřské školy je upravena v § 6
tohoto zákona. Odborná kvalifikace pedagogického pracovníka se získává až
úspěšným ukončením daného studia.

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy jsou stanoveny v § 5 zákona
o pedagogických pracovnících. Ředitelem školy může být fyzická osoba,
která splňuje předpoklady dle ustanovení § 3 (je plně svéprávná /
způsobilá k právním úkonům; má odbornou kvalifikaci pro přímou
pedagogickou činnost, kterou vykonává; je bezúhonná; je zdravotně
způsobilá; prokázala znalost českého jazyka) a získala praxi spočívající
ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou
potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti
nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji (v délce 3 roky pro ředitele mateřské
školy).

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Soňa Fořtíková prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.