Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Klára prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Klára vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Klára přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Mám dotaz ohledně kvalifikace na pozici školního psychologa.
Mám bakalářský titul z dvouoborové psychologie v kombinaci se společenskými vědami na Ostravské univerzitě. Pokračovala jsem navazujím magisterským studiem v dvouoborovém programu učitelství psychologie a společenských věd. Státní zkouška je výkonana z pedagogiky a psychologie na pedagogické fakultě, zvlášt nezávislé na tom státnice z psychologie na katedře psychologie filozofické fakulty a dále státní zkouška že společenských věd na katedře filozofie. Státní zkouška z psychologie na katedře psychologie zahrnuje mimo jiné oblast poradenství a školní psychologii.
Zákon udává, že školním psychologem se může stát absolvent Mgr psychologie.
V mém případě se tedy jedná o Mgr dvouoborovou psychologii, což už zákon (na rozdíl od vykonávání psychologa ve zdravotnictví - kde je již uveden jednoobor jako požadavek) nespecifikuje.
Mohu tedy vykonávat práci školního psychologa dle tohoto zákona?

S přátelským pozdravem,

Klára

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '18.04.2019 15:06:14' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XGEAD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní,

kvalifikaci psychologa získáte absolvováním magisterského studijního
programu Psychologie, bohužel Vaším studijním programem je Učitelství.

V případě psychologa je s ohledem na činnosti, které ve školství vykonává
a které mají zásadní dopad na průběh vzdělávání dětí, žáků a studentů a
jejich následné uplatnění v životě, nezbytné trvat na jeho plné
kvalifikovanosti bez možnosti udělit výjimku obdobně jako u ostatních
činností pedagogických pracovníků (viz § 32 odst. 2 zákona č. 563/2004
Sb., o pedagogických pracovnících). Kvalifikovanosti dosahuje absolvováním
vysokoškolského vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu
Psychologie.

Z tohoto důvodu jste kvalifikaci psychologa nezískala.

S pozdravem

 

 

oddělení péče o pedagogické pracovníky

[1]cid:image001.jpg@01CE7CA7.B74DB970

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

 

References

Visible links

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Klára prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.