Kvalifikace

Dotaz byl úspěšný.

Jana Juráňová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, obracím se Vás s dotazem.Vyučuji v "běžné" MŠ. Mám vystudovaný obor Speciální pedagogika B7506 (bakalář). Ráda bych věděla, zda jsem kvalifikovaná pro tuto práci nebo si musím vzdělání doplnit
Děkuji

S přátelským pozdravem,
Jana Juráňová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '15.01.2019 20:06:13' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XXWLS

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

k Vašemu dotazu si Vás dovolujeme informovat, že způsoby získání odborné
kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Dle ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) tohoto zákona získává učitel
mateřské školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo
škole zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, odbornou
kvalifikaci vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na speciální
pedagogiku. Tímto dosaženým vzděláním získává odbornou kvalifikaci také
učitel „běžné“ mateřské školy, a to v souladu s ustanovením § 6 odst. 1
písm. g) zákona. Absolvent bakalářského studijního oboru „Speciální
pedagogika“ tedy získává odbornou kvalifikaci učitele mateřské školy.

 

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy