Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavla Šiffel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Pavla Šiffel vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Pavla Šiffel přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Pavla Šiffel

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych se zeptat, zda mohu učit na ZŠ či SŠ. Vystudovala jsem magisterský obor Geodézie a kartografie na ČVUT v Praze, titl. Ing., následně pak bakalářský obor Pedagogika odborných předmětů na MÚVS ČVUT-státní zkouška z pedagogiky, didaktiky a psychologie. Na SPŠ geodetická jsem učila 10 let. Protože na SŠ, kde jsem učila, nebyl pro mě kvůli nízkému počtu studentů po RD úvazek, nastoupila jsem do MŠ a dodělala si obor Předškolní a mimoškolní pedagogika-pouze maturita (pedagogika, psychologie, hudební výchova). Ráda bych ale učila na ZŠ nebo SŠ, např. zeměpis, ICT (učila jsem odborné programy i ICT, potvrzení o školení) či výtvarnou výchovu. Je nutné si opět dodělávat nějaké další vzdělání? Mohu vůbec učit jiné předměty, byť příbuzné, než ze kterých mám státnici na VŠ (geodézie a kartografie, mapování, fotogrammetrie).

S přátelským pozdravem,

Pavla Šiffel

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '28.08.2018 23:54:13' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XNKDF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kolárová Michaela, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní, 

 

v souvislosti s Vaším dotazem si Vás dovolujeme informovat, že způsoby
získání odborné kvalifikace pedagogických pracovníků upravuje zákon č.
563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o pedagogických pracovnících“).
Dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) tohoto zákona, získává učitel
odborných předmětů střední školy odbornou kvalifikaci vysokoškolským
vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu
ve studijním oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného
předmětu, a vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném
studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu
učitelů SŠ nebo 2. stupně ZŠ, vzděláním v programu celoživotního
vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů
SŠ nebo 2. stupně ZŠ, nebo studiem pedagogiky podle § 22. Obdobné je to
v případě učitele všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy (viz § 9
odst. 1 písm. c) zákona o pedagogických pracovnících) a učitele druhého
stupně základní školy (viz § 8 odst. 1 písm. d) zákona o pedagogických
pracovnících). Podstatné tak je, aby vyučovanému předmětu odpovídal
absolvovaný magisterský nepedagogický studijní obor.

 

Je na řediteli školy, aby porovnal obsah školního vzdělávacího programu
s obsahem konkrétního studia, přičemž vycházet by měl zejména z údajů
uvedených v dodatku k diplomu, resp. z údajů uvedených na vysvědčení o
státní závěrečné zkoušce a v indexu. Závěrem dodáváme, že v souladu
s ustanovením § 22 odst. 7 zákona o pedagogických pracovnících je za
odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání odpovědný ředitel školy.

           

S pozdravem

 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

 

--------------------------------------------------------------------------

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

chtěla bych se zeptat, zda mohu učit na ZŠ či SŠ. Vystudovala jsem
magisterský obor Geodézie a kartografie na ČVUT v Praze, titl. Ing.,
následně pak bakalářský obor Pedagogika odborných předmětů na MÚVS
ČVUT-státní zkouška z pedagogiky, didaktiky a psychologie. Na SPŠ
geodetická jsem učila 10 let. Protože na SŠ, kde jsem učila, nebyl pro mě
kvůli nízkému počtu studentů po RD úvazek, nastoupila jsem do MŠ a
dodělala si obor Předškolní a mimoškolní pedagogika-pouze maturita
(pedagogika, psychologie, hudební výchova). Ráda bych ale učila na ZŠ nebo
SŠ, např. zeměpis, ICT (učila jsem odborné programy i ICT, potvrzení o
školení) či výtvarnou výchovu. Je nutné si opět dodělávat nějaké další
vzdělání? Mohu vůbec učit jiné předměty, byť příbuzné, než ze kterých mám
státnici na VŠ (geodézie a kartografie, mapování, fotogrammetrie).

 

S přátelským pozdravem,

 

Pavla Šiffel

 

 

 

 

 

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Pavla Šiffel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.