Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Kateřina vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Kateřina přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V současné době se hlásím na VŠ, kde si chci dodělat Mgr vzdělání v oboru sociální pedagogika, ve kterém již mám Bc.studium ukončené. Pokud úspěšně získám titul a na Evropském polytechnickém institutu si udělám doplňující pedagogické studium, získám tím kvalifikaci učitele 2.či 1. stupně běžné ZŠ?
Děkuji za odpověď

S přátelským pozdravem,

Kateřina

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '09.04.2018 18:39:11' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT8XELGA

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní bakalářko,

způsoby získávání odborné kvalifikace učitelů 2. st. ZŠ upravuje § 8
zákona o pedagogických pracovnících („zákon“),

způsoby získávání odborné kvalifikace učitelů 1. st. ZŠ upravuje § 7
zákona.

Magisterský studijní obor sociální pedagogika není zaměřen na přípravu
učitelů ZŠ.

Na Vaši otázku Vám nemůžeme odpovědět odpovědí se všeobecnou platností.
Podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona je možné získat (ve spojení s programem
CŽV učitelství – jak uvádíte „DPS“) odbornou kvalifikaci učitele předmětu,
který svým charakterem odpovídá Vámi absolvovanému studijnímu oboru.
Nakolik by bylo Vámi absolvované studium sociální pedagogiky využitelné
pro plnění školního vzdělávacího programu 2. st. ZŠ, přísluší posoudit
řediteli školy.

 

Absolvent programu sociální pedagogiky (bakalářského nebo navazujícího
magisterského) získává kvalifikaci:

a) vychovatele podle § 16 odst. 1 písm. a) zákona,

b) pedagoga volného času podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona,

c) asistenta pedagoga podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona,

d) vychovatele ve školském výchovném a ubytovacím zařízení nebo v jeho
oddělení zřízeném pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, nebo
ve středisku výchovné péče (§ 16 zákona).

 

Zákon o pedagogických pracovnících:

[1]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

 

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky - 230

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 740

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

V současné době se hlásím na VŠ, kde si chci dodělat Mgr vzdělání v oboru
sociální pedagogika, ve kterém již mám Bc.studium ukončené. Pokud úspěšně
získám titul a na Evropském polytechnickém institutu si udělám doplňující
pedagogické studium, získám tím kvalifikaci učitele 2.či 1. stupně běžné
ZŠ?

Děkuji za odpověď

 

S přátelským pozdravem,

 

Kateřina

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Kateřina prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.