Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Monika vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Monika přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
potřebovala bych se ujistit, zda mohu učit na SŠ. Mám vystudovaný dvouobor zeměpis a občanskou výchovu pro ZŠ (Mgr.) dále mám vystudovaný dvouobor zeměpis pro ZŠ a speciální pedagogiku pro učitele pro SŠ (Mgr.). Nyní studuji ZSV pro SŠ (kombinované studium, Mgr.) a zároveň učím na SŠ (ZSV, OBN a jsem zároveň speciální pedagog). Pokud bych nesložila SZZ na vysoké škole z oboru ZSV pro SŠ, mohu na své nynější střední škole stále učit? Pokud ne, co je potřeba si dodělat (CŽV?)? Je to zároveň do budoucna stále nutné, vzhledem k projednávání zákonu o pedagogických pracovnících?

S přátelským pozdravem,

Monika

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '23.05.2023 09:32:23' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXFUGA

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní magistro,

Tím, že jste absolvovala studium učitelství všeobecně-vzdělávacích
předmětů v magisterském studijním programu, získala jste kvalifikaci
učitele 2.st. ZŠ a SŠ pro všeobecně-vzdělávací předměty, můžete tedy
vyučovat všechny všeobecně-vzdělávací předměty vyučované na 2.st. ZŠ a na
střední škole.

Rozšiřující studium dalších aprobací není zákonem o pedagogických
pracovnících požadováno, pokud máte výše uvedenou kvalifikaci.

S pozdravem

 

Mgr. Bc. Ilona Jedličková

ministerský rada v oddělení podpory

pracovníků v regionálním školství

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

Malá Strana

118 12  Praha 1

tel: +420 234 81 1814

e-mail: [emailová adresa]

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k

informacím.

 

Povinný subjekt:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Monika

# Datum narození:  1997-05-08

# Adresa: Luční 30, Brno

===================================================================

 

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

potřebovala bych se ujistit, zda mohu učit na SŠ. Mám vystudovaný dvouobor
zeměpis a občanskou výchovu pro ZŠ (Mgr.) dále mám vystudovaný dvouobor
zeměpis pro ZŠ a speciální pedagogiku pro učitele pro SŠ (Mgr.). Nyní
studuji ZSV pro SŠ (kombinované studium, Mgr.) a zároveň učím na SŠ (ZSV,
OBN a jsem zároveň speciální pedagog). Pokud bych nesložila SZZ na vysoké
škole z oboru ZSV pro SŠ, mohu na své nynější střední škole stále učit?
Pokud ne, co je potřeba si dodělat (CŽV?)? Je to zároveň do budoucna stále
nutné, vzhledem k projednávání zákonu o pedagogických pracovnících?

 

S přátelským pozdravem,

 

Monika

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[2][FOI #9531 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[3]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [4]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

23/5/2023

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[5]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/
2. mailto:[FOI #9531 e-mail] ??
3. http://www.informaceprovsechny.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/
5. https://infoprovsechny.cz/help/officers

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Monika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.