Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kvalifikace

Čekáme, až si Petra přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s dotazem ohledně mého vzdělání. Učím na 1.stupni základní školy, ale nemám vystudované učitelství 1.stupně. Vystudovala jsem bakalářský obor vychovatelství na TUL a dále NMgr. speciální pedagogika - poradenství, mám státní zkoušky z pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky,... chybí mi pouze didaktiky, které jsem stejně během své praxe musela nastudovat ( učím 7 let, ve školství pracuji 12let).. Nyní jsem prý ohrožena tím, že pokud se přihlásí kdokoliv kvalifikovaný, měl by nárok na mé místo.
Proto bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné si zažádat o vyjímku (buď já nebo škola) a nebo si mě může ředitel obhájit.
Moc děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Petra

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Kvalifikace', zaslané '14.09.2020 16:13:04' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXRDMG

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Fridrichová Marie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Vážená paní, k Vašemu dotazu sdělujeme  následující.

 1. Pokud jste absolvovala navazující magisterský obor Speciální
pedagogika, získala jste kvalifikaci speciální pedagožky, nikoliv
učitelky. Kvalifikaci učitelky 1. st. ZŠ můžete získat vzděláním
 v programu celoživotního vzdělávání  na VŠ, které bude na přípravu
učitelů 1. st. ZŠ zaměřené.
 2. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, který stanoví
kvalifikaci pedagogických pracovníků,  neobsahuje žádné ustanovení,
které by kohokoliv zmocňovalo k udělení výjimky z předepsaného
vzdělání; výjimku tedy nemůže udělit ani ministr školství.
 3. Pokud ředitel školy prokazatelně nemá možnost přijmout
„kvalifikovaného“ učitele, může podle § 22 odst. 6 (7)  cit. zákona,
 zaměstnat na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu také
„nekvalifikovaného“. 

S pozdravem 

oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

[1]cid:image002.png@01D50EF5.EE220140

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

[2]www.msmt.cz

Aktuální znění zákona č. 563/2004 Sb. Naleznete na stránkách MŠMT:

[3]http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem ohledně mého vzdělání. Učím na 1.stupni
základní školy, ale nemám vystudované učitelství 1.stupně. Vystudovala
jsem bakalářský obor vychovatelství na TUL a dále NMgr. speciální
pedagogika - poradenství, mám státní zkoušky z pedagogiky, psychologie,
speciální pedagogiky,... chybí mi pouze didaktiky, které jsem stejně během
své praxe musela nastudovat ( učím 7 let, ve školství pracuji 12let).. 
Nyní jsem prý ohrožena tím, že pokud se přihlásí kdokoliv kvalifikovaný,
měl by nárok na mé místo.

Proto bych se chtěla zeptat, zda by bylo možné si zažádat o výjimku (buď
já nebo škola) a nebo si mě může ředitel obhájit.

Moc děkuji za odpověď.

 

References

Visible links
2. http://www.msmt.cz/
3. http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.