KUZL 16869/2015

Dotaz byl úspěšný.

Radomír Staš

Povinný subjekt: Zlínský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 27.11.2015 nabylo právní moci rozhodnutí Ministerstva vnitra (Č. j. VS-782/833/2-1993) o odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č.j. KUZL 16869/2015 ze dne 9.3.2015, kterým nebylo vyhověno žádosti o zjištění státního občanství a vydání potvrzení o státním občanství otce žadatelky k datu jeho úmrtí, dle § 24 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání
a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 74 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
a o změně některých zákonů.

Prosím o sdělení, jak bylo z vaší strany v této věci dále postupováno či rozhodnuto, včetně příslušných dokumentů případného rozhodnutí.

S přátelským pozdravem,

Radomír Staš

ginisep, Zlínský kraj

0 *H
010
`He

ginisep, Zlínský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.9.2016 09:59:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - KUZL 16869/2015 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.9.2016 09:59:32 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Zlínský kraj 27.9.2016 12:06:38

Vaše podání ze dne: 27.9.2016 09:59:32 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle do...
podané na adresu el. podatelny - Instituce [Zlínský kraj vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUZLX00BQYEY
Datum zaevidování: 27.9.2016 09:59:32
Vaše evidenční údaje: Staš Radomír, Ing., Svatopluka Čecha 1006, 68771 Bojkovice

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu

S pozdravem Zlínský kraj

ginisep, Zlínský kraj

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUZLP0152VII
Značka : KUZL 65008/2016
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Právní a kraj. ŽÚ
Věc : Poskytnutí informace
Věc podrobně : Poskytnutí informace
Datum podání : 10.10.2016