Kulturní památky v Kouřimi

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,v našem městě se pravděpodobně tajně v radě prodává majetek který je kulturní památkou.

Prosím o šetření.

Rozhodnutí rady města ? Hrůza. Žádné zápisy, žádné informace. Ani tam, ani tam. Klidně si rozhodují o nás, o našem společném majetku, bezohledně, bez jakýchkoliv skrupulí. Nemovitá národní kulturní památka přeci není majetkem členů rady ! Jednají účelově, zneužívají svých pravomocí a rozhodují soustavně proti zájmům města a jeho občanů !
Ať mi někdo oponuje, ale jak jinak by se dalo vysvětlit, že rada o něčem rozhodne 14.října - v tomto případě o prodeji NNKP - termín dá do 25.listopadu, ale na úřední desku to "pověsí" až 11.listopadu 2015 ?
Není to zdaleka poprvé a proto nelze v žádném případě akceptovat jakoukoliv výmluvu nebo přijmout vysvětlení o nějaké náhodné nevědomosti o tom či onom zákoně. Už jsme se tady o tom několikrát zmínili, naposledy v souvislosti s prodejem bašty a přilehlých pozemků/budov, které zcela "náhodně" vydražila zase paní Horáčková. Tam se město jako vždy vymlouvalo, ..já nic, to oni.... nás se to netýká, to byla dražba... ALE tady je to VLASTNÍ rozhodnutí města ! Kdo asi potřebuje sjednotit své pozemky a schází mu tam těch pár metrů ? Kdo a pro koho byl záměr prodeje zpracován ?
Přitom pokud jde o NNKP, je ze zákona o státní památkové péči povinností KAŽDÉHO nabídnout nejprve Ministerstvu kultury - právo státu na přednostní koupi kulturní památky - bez splnění této povinnosti je právní úkon převodu ze zákona neplatný.

Informace o tom, že jde o záměr prodeje NNKP ani o tom, že předmětné je nemovitou národní kulturní památkou, se v textu záměru prodeje ani náhodou neobjevuje a neuvádí.

Více zde: http://www.kourimak.cz/kniha-navstev/

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX02PVL73
Spis. značka: MV-174474-2/ODK-2015
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Sdělení

Klouda zanechal/a poznámku ()

Děkuji, ale moje jméno a stížnost , přes ujištění že nebude známo , je již vláčeno městem za což vám moc děkuji, ale je mě to jedno trvám na odpovědi.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji za informaci a budu se těšit na výsledek vašeho šetření.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

[ Email has no body, please see attachments ]

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX02R7B51
Spis. značka: MV-174474-5/ODK-2015
Odesilatel: M-NL-ODK
Věc: Podání proti orgánům města Kouřim - vyřízení