Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaromír Vrobel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Kroky ministerstva vnitra vedoucí k ukončení nouzového stavu

Čekáme, až si Jaromír Vrobel přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaromír Vrobel

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v minulé otázce jste mi neodpověděli na druhou část. Proto ji zasílám znovua upřesňuji.

Prosím o vyjasnění vašich kroků, které jste udělali před lednovým prodloužení nouzového stavu, aby nemuselo dojít k prodloužení nouzového stavu, ale mohli jsme fungovat v normálním právním státě.
Jde mi jmenovitě o návrhy Vašeho ministerstva na zákonodárce, které by vedli k tomu, že by jste nepotřebovali další prodloužení nouzového stavu. Stačí datum a návrh a důvod toho proč Vám to zákonodárci neschválili.

S přátelským pozdravem,

Jaromír Vrobel

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Kroky ministerstva vnitra vedoucí k ukončení nouzového stavu,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 2.2.2021 12:12:54
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05GYRG9.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

1 příloha

PID: MVCRX05H7S7L
Spis. značka: MV- 12862-5/OBP-2021
Odesilatel: M-NV-OBP
Věc: Vrobel- doplnění odpovědi 106

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaromír Vrobel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.