Kriminalita v okolí objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 3.

Tomáš Vokatý

Povinný subjekt: Městská část Praha 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pan Alexander Bellu, místostarosta Prahy 3, uvedl v dopise Č.J.: UMCP3 063050/2017 ze dne 26. 6. 2017 toto tvrzení:

"V okolí budovy se zvýšila kriminalita."

Toto své tvrzení nijak nedokládá a ani nespecifikuje v jakém období se kriminalita zvýšila. Žádám tedy o poskytnutí informací:

1. V jakém období se kriminalita zvýšila a ve srovnání s jakým obdobím.

2. Dokumenty, které toto zvýšení dokladují, zejména statistiky a zprávy Policie ČR a/nebo Městské policie hl.m. Prahy, anonymizované stížnosti občanů nebo záznamy o nich, zápisy z jednání zastupitelstva MČ, rady MČ, komisí a výborů, které toto zvýšení dokladují a všechny další podklady, které byly podkladem k tomuto tvrzení.

S přátelským pozdravem,

Tomáš Vokatý

Městská část Praha 3

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kriminalita v okolí objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3“ byla doručena na elektronickou adresu podatelny a zařazena do fronty zpracování. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí zprávy.
 
Děkujeme za pochopení.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
****************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Kriminalita v okolí objektu č.p. 786, v k.ú. Žižkov, Jeseniova 60, Praha 3“ bylo doručeno 29.06.2017 15:50:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP3 065072/2017 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem '#protokol#'.

Pro otevření souboru typu PDF lze využít např. aplikaci Adobe Acrobat Reader, které je zdarma k dispozici ke stažení z webových stránek společnosti Adobe.

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
elektronická podatelna Úřadu městské části Praha 3

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz

Městská část Praha 3, Úřad městské části,

2 přílohy

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9
130 85 Praha
tel.: +420 222 116 111
e-mail: [emailová adresa]
web: www.praha3.cz