[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i probíhajících řízení ve věcech trestných činů krácení daní při nelegálních obchodech s lihem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Krácení daní při
nelegálních obchodech s lihem" s evidenčním číslem
517ad57e-fc6c-4729-a49d-65bfeae854e2 a s běžným číslem 78465/2014 bylo
doručeno dne 15.10.2014 14:42:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šafářová Eva, Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

  Veleslavínova 40

    306 17  Plzeň

 

 

sp. zn.:  Si 428/2014     

 

 

V Plzni dne  16.10.2014

 

 

 

Vážený pane,

 

               k Vaší žádosti o poskytnutí informací sděluji, že Váš dotaz
není příliš přesně formulován. Pochopil jsem z něho, že patrně požadujete
seznam spisových značek (pravomocně ukončených i probíhajících) řízení,
v nichž byl obviněný stíhán pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a
podobné povinné platby podle § 148 trestního zákona či podle § 240
trestního zákoníku, a ke spáchání mělo dojít v souvislosti s nelegálním
obchodem s lihem.

 

               Předně musím uvést, že žádná takto zaměřená evidence u
zdejšího soudu vedena není. Z dostupných materiálů, které jsou
shromažďovány v elektronické podobě, jsem zjistil, že od roku 2005 bylo u
zdejšího soudu takové řízení vedeno pod sp. zn. 1T 4/2005, 1T 8/2006, 33T
10/2006, 35T 7/2008 a 4T 6/2009. Tím považuji Váš požadavek za vyřízený.

 

 

 

  JUDr. Milan Štejr, v. r.
  místopředseda

Krajského soudu v Plzni

 

 

 

 

 

Za správnost:

Eva Šafářová

sekretariát

ČR - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

tel:        + 420 377 868 254

fax:        + 420 377 868 000

e-mail:     [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]