[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i probíhajících řízení ve věcech trestných činů krácení daní při nelegálních obchodech s lihem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Krácení daní při
nelegálních obchodech s lihem" s evidenčním číslem
3763b4c3-9411-4d6e-b952-024b82274f3c a s běžným číslem 156730/2014 bylo
doručeno dne 15.10.2014 14:42:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Krajský soud v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádost o poskytnutí informace ze dne 15.10.2014 doplňuji v reakci na vaši výzvu ze dne 20.10.2014 sp.zn Si 489/2014 tak, že požaduji
seznam všech spisových značek (pravomocně ukončených i
probíhajících) řízení, v nichž bylo/je stíhání vedeno pro trestný
čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240
trestního zákoníku ve spojení s trestným činem ublížení na zdraví z
nedbalosti podle § 148 trestního zákona

S přátelským pozdravem,

David Havlík