[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i probíhajících řízení ve věcech trestných činů krácení daní při nelegálních obchodech s lihem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Krácení daní při
nelegálních obchodech s lihem" s evidenčním číslem
b0e4c5b5-7ab7-4c0c-8ff3-d675ec111731 a s běžným číslem 98139/2014 bylo
doručeno dne 15.10.2014 14:42:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

2 přílohy

 

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

 

                                  

Adresa pro doručení: [1][FOI #3306 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3306 e-mail] ??

Povinný subjekt: _KS HK - podatelna

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o opětovné zaslání.

Soubor je totiž poškozený a nelze ho otevřít

S pozdravem,

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o opětovné zaslání.

Soubor je totiž poškozený a nelze ho otevřít

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Hradci Králové

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane

prosím o opětovné zaslání.

Soubor je totiž poškozený a nelze ho otevřít

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Si 1479/2014" s evidenčním číslem
8f8c2593-bae3-416b-940f-21bbe9a4b734 a s běžným číslem 102528/2014 bylo
doručeno dne 30.10.2014 10:35:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajský soud v Hradci Králové

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Žádost o informace podle dotaz - Krácení daní při
nelegálních obchodech s lihem" s evidenčním číslem
4832ba82-4812-4309-9ca9-a85a972ebba7 a s běžným číslem 102529/2014 bylo
doručeno dne 30.10.2014 10:36:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Hradci Králové

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

_KS HK - podatelna, Krajský soud v Hradci Králové

2 přílohy

 

Odesílatel:                  Krajský soud v Hradci Králové

                                   Československé armády 218

                                   502 08 Hradec Králové

 

                                  

Adresa pro doručení: [1][FOI #3306 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #3306 e-mail] ??