Krácení daní při nelegálních obchodech s lihem

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský soud v Brně měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i probíhajících řízení ve věcech trestných činů krácení daní při nelegálních obchodech s lihem

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Krácení daní při
nelegálních obchodech s lihem" s evidenčním číslem
1e281b76-7243-4654-8198-9ad906bc9f16 a s běžným číslem 153549/2014 bylo
doručeno dne 15.10.2014 14:42:18.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na vaši výzvu doplňuji, že žádám seznam všech spisových značek (pravomocně ukončených i probíhajících) řízení, v nichž bylo/je stíhání vedeno pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku ve spojení s trestným činem ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 trestního zákona

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

nejprve dne 15.10.2014 a opakovaně dne 23.10.2014 na výzvu o doplnění mé žádosti jsem vás žádal o poskytnutí informace. Ačkoliv vám byly moje zprávy úspěšně doručeny a požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů, nestalo se tak. Tato lhůta pro poskytnutí informace přitom nebyla řádně prodloužena a nakonec bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odůvodněním, že jsem žádost na vaší výzvu v termínu nedoplnil. Vzhledem k tomu, že opak je pravdou, podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost.

S přátelským pozdravem,

David Havlík