Kouřimské náměstí

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informaci z jakého důvodu byla zrušena soutěž na úpravu našeho náměstí a jak se dál bude s naším náměstím pokračovat.
Zatím to vypadá že se všecky volební sliby starostky odkládají na pak a řeší se jen projekty, které vymyslela a prosazuje sama starostka.

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Žádost o informaci – Kouřimské náměstí

Č.j.: KOU-974/2015

 

Vážený pane,

Zastupitelstvo návrh  architektonické soutěže na úpravu náměstí nepřijalo
(předkladatelka paní starostka).

Následně RM schválila výběrové řízení na nové lavičky na náměstí.

Orgány města se řídí schváleným aktualizovaným strategickým plánem rozvoje
města Kouřim na období let 2014 – 2020.

 

S přáním hezkého dne

 

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

to neni, prosím odpověď na mé dotazy k náměstí.

Rozšířím to o dotaz , proč nemůže být na náměstí, parku, navezen nový písek, děti, a je jich hodně , si hrají v tom starém prachu.

S pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Žádost o informaci – Kouřimské náměstí

Č.j. KOU - 1048/2015

 

Vážený pane,

dotazy z 5. 6. 2015 Vám byly zodpovězeny městem dne 16. 6. 2015. Dolní
část parku není koncipována jako pískoviště.

S přáním hezkého dne

Mgr. Zuzana Čiháková

starostka

 

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,ale proč tam ten pisek nenaveze město, proč proboha nechcete aby si na náměstí hrály dědi???

S pozdravem,

Klouda