Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste MICHAL TEJMAR prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

KOTVENÍ MALÝCH PLAVIDEL vyhláška

Čekáme, až si MICHAL TEJMAR přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

MICHAL TEJMAR

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, zákaz kotvení a hlavně jeho ubohé zdůvodnění nejde normálnímu člověku na rozum. Snad zkoušíte co se dá vydržet. Zajímá mne zda uvažujete o jeho zrušení.

S přátelským pozdravem,

MICHAL TEJMAR

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.5.2015 06:57:59
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - KOTVENÍ MALÝCH PLAVIDEL vyhláška

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 27.5.2015 06:57:59
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - KOTVENÍ MALÝCH PLAVIDEL vyhláška

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

Vážený pane,

 

dovolte mi odpovědět na Váš email ze dne 27. května 2015, který se týkal
zákazu nočního stání.

 

K Vašemu dotazu uvádím, že Ministerstvo dopravy ČR v současné době
neuvažuje o novele vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a
vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími
motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě.

 

S pozdravem a přáním krásného dne

 

Mgr. Martin Kozák

odbor drážní a vodní dopravy

oddělení vnitrozemské plavby

Ministerstvo dopravy

ČJ: 170/2015-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci kotvení
 

 

Vážený žadateli,

 

obrátil jste se na nás se žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Zeptal
jste se, zda Ministerstvo dopravy uvažuje o zrušení zákazu nočního
kotvení.

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši žádost zaevidovanou pod č. p.
26760/2015-MD-CKDP a zasíláme Vám odpověď na základě podkladů oddělení
vnitrozemské plavby Ministerstva dopravy.

 

Dle tohoto věcně příslušného oddělení: Ministerstvo dopravy ČR v současné
době neuvažuje o novele vyhlášky č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních
nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod
k plavbě.

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

Odbor komunikace

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste MICHAL TEJMAR prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.