Korupční index - vysvětlení

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Na stránkách https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/00063... se lze dočíst o prapodivných smlouvách, stále vyšší vazbě smluv na politiky atp. A mé dotazy proto zní:

- proč je v současné době MČ P10 v indexu jako D, když předešlá léta byla na B?
- od převzetí moci koalicí v roce 2018 vidíme dle výčtu smluv skok v možném korupčním prostředí v návaznosti na politiky. Žádám tedy o vyvrácení skutečnosti...
- Úřad má v registru smluv 44 smluv obsahujících tak závažné nedostatky v rozporu se zákonem, že jsou velmi pravděpodobně neplatné. Současně má v registru smluv 1 042 smluv obsahujících vážné nedostatky. Lze uvést kde došlo k pochybení a kdy? Jde o smlouvy z dob vládnoucí koalice Vlasta?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Korupční index - vysvětlení“ bylo doručeno 25.01.2021 13:10:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-033334/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Michal Šiška zanechal/a poznámku ()

K bodu, proč má úřad hodnocení D. Podle mě na hlidacstatu mají chybu v databázi smluv a jednu velmi velkou smlouvu pro Subterra ohledně rekonstrukce kliniky Malešice mají započítanou 3x kvůli třem dodatkům mírně upravujícím cenu. Tento chybný součet vede k masivnímu zhoršení v kategoriích koncentrace zakázek a tedy ke snížení průměrného hodnocení z B na D. Už jsem jim tam napsal, ať to prověří a eventuelně přepočítají.

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Michal Šiška zanechal/a poznámku ()

Dovolím si doplnit a upřesnit situaci ohledně toho hodnocení na hlídač státu. Ve veřejné databázi smluv je zcela očividná chyba. Podle hlídače státu ale není ani na mě ani na něm, aby chybu opravil. Je to na subjektu, který smluvy do veřejné databáze zadal, takže na úřadu Prahy 10.

Index korupce se počítá z deseti podkategorií. Ke zhoršení od roku 2018 došlo jen ve dvou kategoriích: "Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů" a "Koncentrace zakázek do rukou malého počtu dodavatelů u hlavních oborů činnosti". Zhoršení je z A, resp. B na F, což se v průměru projeví právě tou změnu hodnocení z B na D.

Zákazky jsou koncentrovány vůči společnosti Subterra, součet smluv mezi úřadem a společností Subterra tvoří podle veřejné databáze 1 miliardu. To je oproti jiným společnostem nebo tomu roku 2018 extrémní číslo a stojí za tím velkým zhoršením indexu. Jenže tato 1 miliarda je vypočítána jakou součet tří dílčích dodatků, které všechny postupně mírně upravují cenu původní rámcové smlouvy na rekonstrukci polikliniky Malešice. Podle hlídače státu je v případě dodatků obvyklé, že se cena původní smlouvy anuluje a dodatek uvádí správnou cenu, příp. dodatek uvádí jako cenu jen rozdíl. To ale není tento případ. Takže místo finální ceny asi 330 mil. je tato cena započítána třikrát.

Pokud by úřad jednoduše napravil hodnoty dodatků v databázi tak, aby tam byla je ta finální cena jen u posledního dodatku, případně uvedl jen změny v ceně, tak je problém vyřešen a index korupce se podle mě vrátí na B. Jde o dodatky 9684995, 9684851 a 11129288 a rámcovou smlouvu 7087135.

Jsem jen prostý kolemjdoucí, který si toho náhodou všiml, ale když už, tak by opravdu stálo za to to opravit.